Vraag en antwoord

Zijn de activiteiten alleen voor kinderen van het Kindcentrum?

Nee zeker niet! Alle kinderen zijn welkom!

Geef bij de inschrijving graag even aan dat uw kind van buiten het centrum komt zodat de gastdocent weet dat het niet bij de klas hoeft te worden opgehaald.

 

Gaan de activiteiten in de vakanties door?

Tijdens de vakanties of schoolvrije dagen wordt er voor de kinderen geen les gegeven, tenzij anders afgesproken met de gastdocent. Dit zal dan vermeld worden op de site.

De activiteiten voor volwassenen gaan tijdens de vakanties of schoolvrije dagen gewoon door.

 

Mijn kind zit op het moment van de activiteit ook al op de BSO, betaal ik dan dubbel?

Kinderen van de BSO kunnen gewoon meedoen met de activiteiten, zij worden na de les teruggebracht naar de BSO. Het is niet mogelijk om onze programma-kosten in mindering te brengen op BSO uren.

 

De kosten zijn te hoog, zijn er mogelijkheden?

Binnen ons kindcentrum is een intermediair voor het Jeugd Cultuur Fonds (JCF) en Jeugd Sport Fonds (JSF) aanwezig, José Klink. Zij kan u informeren over de subsidie-eisen en kan zo mogelijk een aanvraag voor u indienen. U kunt José mailen via ib.kindcentrumwarande@stichtingschool.nl of u kunt haar op het kindcentrum hierover aanspreken.

Zie ook "Welke betalingsmogelijkheden zijn er?"

  

Moet mijn kind nu na schooltijd nog meer leren?

Nee! De programma's zijn bedoeld om vooral veel plezier te hebben en in aanraking te komen met andere en nieuwe dingen. Het is zeker geen verlenging van de lestijden. 

 

Welke betalingsmogelijkheden zijn er?

Standaard kiest u om een programma vooruit te betalen via iDeal. Mocht het lastig zijn het bedrag in een keer te betalen dan kunt u contact met ons opnemen om een bedrag in termijnen af te spreken. Via de menu optie 'Contact' kunt u ons een mail sturen. 

 

Waarom betaal ik verzendkosten?

De verzendkosten worden gebruikt om de kosten van de Idealtransacties (Mollie) en banktransacties te kunnen bekostigen. 

 

Wat gebeurt er als er een les uitvalt?

Mocht er onverwachts een les uitvallen door bijvoorbeeld ziekte van de gastdocent of een ongeplande vrije schooldag, dan schuift de les een week op. Binnen elke trimester is er ruimte om de doorlooptijd van de lessen te verlengen.

 

Waar vind ik de Algemene Voorwaarden?

Onderaan alle pagina's van de website vindt u linksonder een link naar de Algemene Voorwaarden.

 

Stoppen alle activiteiten aan het einde van het trimester?

Nee. Inmiddels zijn er een aantal programma's welke 'vast' op onze agenda staan. Deze activiteiten hebben geen vaste startdatum (bij startdatum staan dan 'in overleg') en deelnemers starten op aangeven van de docent. Ook zijn er vaste activiteiten welke langer dan de standaard 10 lessen duren.

De duur van de activiteit is het aantal weken waarvoor opgegeven is. Door een latere start, of een langer programma kan het dus betekenen dat uw kind langer doorgaat dan de genoemde periode.

 

Hoe komt mijn kind bij de lessen van de betreffende activiteit?

Indien uw kind van buiten het kindcentrum kom dient uw kind zelfstandig naar de activiteit te komen. Wanneer u ons laat weten dat uw kind opgevangen moet worden omdat hij/zij onbekend is in ons gebouw, kunnen wij uw kind de eerste les in de hal opvangen en naar de juiste klas brengen.

Kinderen van groep 3 t/m 8 van het Kindcentrum Warande zelf dienen zelfstandig naar de lessen te gaan. Op de site staat bij de betreffende activiteit het betreffende lokaal aangeven.

Kinderen uit groep 1 en 2 van het Kindcentrum Warande zelf worden òf door de gastdocent uit hun groep opgehaald, òf door een medewerker van het kindcentrum naar de lessen begeleidt. Dit wordt per activiteit tussen de gastdocenten en het schoolteam afgestemd.